Hopp til innholdet

Her lærer du mer

  • Ved sykehusene i Nord-Norge får fagfolk ta del i et større spekter av faglige utfordringer enn andre steder.
  • Vi utdanner ikke A4-leger.
  • Fagfolk får brukt og utviklet kompetansen sin gjennom pasientbehandling. De bruker i stor grad nytt utstyr, og det er gode muligheter for forskning.
  • Fagfolk i Helse Nord får ta del i en rivende medisinsk og teknologisk utvikling som gjør at våre fagfolk utvikler seg hele tiden. Enten man jobber med en regionfunksjon ved universitetssykehuset eller på en ambulanse tilknyttet et lokalsykehus.
  • Faglig utvikling i jobben gjør at du har større sannsynlighet for å trives. Vi har gode ordninger for videreutdanning og intern kompetanseutvikling.
  • En av våre største utfordringer er å rekruttere og beholde fagfolk. Et viktig bidrag for å løse dette, er utdanning. Vi utdanner høyt kvalifisert personell.