Hopp til innholdet

Velkommen til oss!

Helse Nord RHFs hovedoppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge.

Sammen om helse i nord

Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024

Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 viser hvilke tydelige strategiske grep vi vil prioritere de neste fire årene.